Wet Spray isolering

ISODAN® Wet Spray Fibre er specielt velegnet og effektivt til:

 • u-isolerede krybekældre,
 • industrihaller med kondens på stålkonstruktionen
 • lodrette skunkvægge
 • lydisolering af fx. parkeringskældre, lydstudier og lignende.

Kontakt os for vejledning og rådgivning om Wet Spray

Kontakt 54 60 90 06

Praktisk information

Wet Spray fiber er både et termisk og et akustisk isoleringmateriale.

Det består af en blanding af specialbehandlet cellulosefibre og et specielt bindemiddel. Disse bestanddele blandes i påføringsprocessen i ønsket tykkelse, og sprøjtes til en holdbar isolerende belægning, som er helt fri for asbest, glas- og mineralfibre.

Generelt kan ISODAN® Wet Spray fibre påføres alle typer tag, gulv- og vægkonstruktionsoverflader. Forudsat at det nødvendige forarbejde er udført før påsprøjtning.


ISODAN Wet Spray fibre har mange fordele

 • Brandhæmmende
 • Hurtig påføringstid
 • Konkurrencedygtig pris
 • Fuldstændig fleksibel i tykkelsen
 • Fuldstændig udfyldning af hulrum
 • Større akustikkontrol
 • Større kondenskontrol (godt indeklima)
 • Ufarligt materiale
 • Modstandsdygtig over for råd, svamp, fugt, bakterier og skadedyr
wet spray af industrihal med kondensproblemer

Wet Spray til isolering af krybekælder

Et alternativ er at krybekælderen nedefra påføres et granulat af papir sprayfibre iblandet en miljøvenlig lim, der gør den i stand til at hæfte direkte på gulvstrøer og andre konstruktioner. Denne metode kaldes for Wet Spray og påføres under gulvet nede fra krybekælderen. Metoden former sprayfiberen om fx lægter og strøer, så man undgår luftlommer, der forårsager træk.

Er der allerede opsat isoleringmåtter under gulvet i krybekælderen, skal disse fjernes for at sikre en stabil overflade, hvorpå sprayfiberen kan påføres. Denne isoleringsform kræver, at krybekælderen har en minimumshøjde på 60 cm.

Wet Spray isolering er også en udbredt løsning i større erhvervsejendomme eller andre større bygninger, hvor man er udfordret at kolde gulve og trækgener.

isolering af krybekælder eller kold kælder med wet spray

Påføring af Wet Spray skal udføres af en professionel isolatør

Materialet findeles i en særlig indblæsningsmaskine, og sprayfibrene bliver derefter blæst gennem slanger frem til spraydysen. I spraydysen blandes fibrene med det specialfremstillede og vandbaserede bindemiddel.

ISODAN® Wet Spray fibre kan påføres alle almindelige byggematerialer i en tykkelse af 50 mm i én arbejdsgang. Større tykkelse (indtil ca. 100 mm) kan opnås ved at gentage processen. Materialet bliver påført med en vægtfylde ved fuldført isolering på ca. 77 kg/m3.

ISODAN® Wet Spray fibre får en svagt struktureret overflade, når den er påført. Tykkelsen kan tilpasses det aktuelle behov. Isoleringen er vedligeholdelsesfri.

Læs mere om Wet Spray, om indblæsningsmaskiner og udstyr til Wet Spray isolering.

wet spray på stålplader

ISODAN® Wet Spray fibre har en Lampdaværdi 0,037 w/mK, og ved påføring til tykkelse af 50 mm giver den følgende energiværdi.

Overflade type:

Energiværdi w/m2

Bølget metaltag

Enkelt asbest
bølgeplade

Murstensvæg
225 mm tyk

Skillevæg
100 mm tyk

Uden sprayfibre

6,6

5,98

2,4

1,47

Med sprayfibre

0,58

0,57

0,505

0,44

Reduktion i %

91%

90%

78%

70%

 

Lydkontrollerende egenskaber

Foruden reduktion i varmetabet vil ISODAN®Wet Spray fiber reducere luftlyd, lydforplantning og efterklang.

16 mm gipsvæg påsprøjtet 38 mm Isodan-sprayfibre

Gennemsnitsfrekvens Hz

125

250

500

1000

2000

4000

Forplantningstab dB

32

42

51

54

57

59

 

 

13 mm fiberplade med 30 mm Isodan-fiberspray

Gennemsnitsfrekvens Hz

125

250

500

1000

2000

4000

Absorberingskoefficient faktor

10

30

73

92

98

98