Skal du have udført hulmursisolering

  • Vi kan hjælpe med vejledning i hvilke isoleringsmaterialer, der egner sig bedst til netop din ejendom
  • Vi kan formidle kontakt til en professionel isolatør, der kan komme med et tilbud på hulmursisolering

Kontakt 54 60 90 06

Hule teglstensmure har i stor udstrækning været benyttet i de sidste 100 år - først og fremmest i parcelhuse, men også i den øverste etage i fleretages ejendomme. Denne konstruktion var materialebesparende, og hulrummet mellem murerne gav også en let isolering på grund af den stillestående luft. Det er denne hulmur, som med fordel kan udfyldes med isolering.

Selvom en hulmur tidligere har været isoleret, er der risiko for at den gamle isolering i hulmuren er faldet sammen over tid. Derfor vil man især i ældre huse kunne opleve kolde områder forskellige steder på indervæggen, hvor hulmursisoleringen ikke længere virker. Der dannes kuldebroer, som generer varmetab og derved en forhøjet varmeregning. Det kan nemt udbedres ved efterisolering af hulmuren i ydervæggen på dit hus.

indblæsning af EPS granulat i hulmur

Få hjælp til hulmursisolering

Vores netværk af isolatører kan hjælpe med at undersøge, hvorvidt der er isolering i hulmuren eller hvor i hulmuren der mangler isolering. Det kan gøres med endoskop kamera eller termografisk kamera. På baggrund af undersøgelsen kan omfanget af isoleringsopgaven besluttes.

Med en optimal hulmursisolering kan du nemt reducerer en høj varmeregning samt slippe af med træk fra kolde vægge og dermed forbedre indeklimaet.

Anbefalinger ved hulmursisolering

Om muligt minimum 75-80 mm isolering i hulmur

Fordele

  • Mindre varmetab gennem ydervæggene
  • Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
  • Varmere overflader og mindre træk
  • Øget komfort og bedre indeklima
  • Lavere CO2 udledning
  • Efterisolering forøger husets værdi

Kilde: Videnscenter for energibesparelser i Bygninger


Vælg det rigtige isoleringsmateriale

I Danmark er der utallige års erfaringer med, at velgennemført hulmursisolering er en økonomisk og energibesparende gevinst. Inden du får foretaget en hulmursisolering er det vigtig at undersøge om ydervæggen er egnet til indblæsning af isoleringsmateriale.

Enten kan du benytte en fra vores netværk af professionelle isolatør eller du kan kontakte en byggerådgiver for hjælp til undersøgelsen, og på den måde sikre at din ejendom opnår den mest effektive efterisolering.

ISODAN har et netværk af autoriserede isolatører, som kan hjælpe. Kontakt os.


Indblæsning af EPS granulat og Perlite

Ved indblæsning af isolering i hulmur med ældre eller utætte teglsten anbefales det at anvende EPS granulat eller Perlite. Tit er en ældre teglstensmur ikke tæt over for vand, og der er derfor risiko for vandindtrængen i hulmuren. Således er det vigtigt at bruge et isoleringsmateriale, som ikke kan lede vandet ind til bagmuren. Eventuelt fugt på bagmuren kan nemlig medføre fugtskader og angreb af skimmelsvamp. Yderligere viden herom, klik her.

Både EPS granulat (flamingo kugler) og Perlite er vandafvisende. Papirisolering indblæses i hulmure, hvor der ikke er risiko for indtrængende vand.

Indblæsning af EPS granulat eller Perlite i hulmur kan oftest foretages med isoleringsmaskine. EPS granulat og Perlite er meget letløbende og fordeler sig nemt i murkonstruktionen. Ved indblæsning i store arealer kan det tidsmæssigt oftest betale sig at udtage mursten.

EPS granulat og Perlite er meget letløbende og fordeler sig nemt i murkonstruktionen. Ved indblæsning i store arealer kan det tidsmæssigt betale sig at udtage mursten. Ellers foregår indblæsning af isolering gennem huller, som bores i fugerne. Den professionelle isolatør lukker hullerne i fugerne med mørtel i næsten samme farve som den eksisterende fuge, således at fugerne fremstår pæne efter hulmursisoleringen.

indblæsning af eps granulat - flamingo kuger i hulmur

Indblæsning af papirisolering

I nyere ejendomme og i ejendomme hvor man er sikker på, at der ikke er indtrængende vand fra ydermuren eller opstigende fugt fra fundamentet på grund af manglende fugtsikring med murpap, kan der benyttes papirisolering til indblæsning i hulmur.

Normalt bores der huller i fugerne eller der udtages sten i forbindelse med indblæsning af papirisolering / papiruld. Ved brug af fugemundstykker skal man være ekstra opmærksom på at fordelingen og ikke mindst densiteten opretholdes fuldt ud. Ved udtagning af sten kan man skaffe sig adgang til at indføre et langt indblæsningsrør fra endegavlene, hvilket optimerer indblæsningen af papiruld.


Den professionelle isolatør lukker hullerne i fugerne med mørtel i næsten samme farve som den eksisterende fuge, således at fugerne fremstår pæne efter hulmursisoleringen.

Indblæsning af EPS granulat (flamingo kugler), Perlite eller Papirisolering i hulmur foretages med  isoleringsmaskine.

udtagning af sten til hulmursisolering

Anbefalet fremgangsmetoder ved hulmursisolering

Beskrivelse af anbefalet fremgangsmåde ved hulmursisolering af enten enkeltfamilie huse eller etageejendomme:

Isolatøren udfører isoleringsarbejdet gennem ydermuren fra enten stige, stillads eller lift.

anbefaling til metode for hulmursisolering


Indblæsning af isolering bør udføres af et autoriseret isolatørfirma. Hos ISODAN kan vi formidle kontakt til en autoriseret isolatør.

fugerne lukkes efter hulmursisolering