Isolering af etageadskillelse

Isolering af gulv eller etageadskillelse er i mange ældre beboelsesejendomme en oplagt gevinst for komforten i lejlighederne, og ikke mindst en vigtig mulighed for at reducere ejendommens varmeudledning. Derudover vil isolering med papirisolering / papiruld medvirke til at reducere eventuelle lydgener mellem etagerne.

Kontakt os for vejledning omkring netop dit isoleringsprojekt.

Via vores netværk af autoriserede isolatører kan vi komme med et tilbud på isolering af gulv eller etageadskillelse.

Kontakt 54 60 90 06


Praktisk information

Ved isolering af gulve og etageadskillelser kan Warmfiber papirisolering, i langt de fleste tilfælde:

 • indblæses gennem huller i gulv eller loft,
 • eller ved delvis optagning af den eksisterende gulvbelægning
 • eller gennem udvendig adgang fra gavle og facader (udtagning af mursten).

Det er en meget effektiv isoleringsmetode som sikrer, at papirisoleringen kommer ud i alle hulrum og samlinger. Resultatet er et dejligt varmt og trækfrit gulv. Yderligere opnår du ved indblæsning i etageadskillelser en lyddæmpende effekt i kraft af papirisoleringens høje densitet og lyddæmpende egenskaber.

isolering af gulv og etageadskillelse med papiruld

Energioptimering af etageejendom

I ældre etageejendomme er etageadskillelser typisk udført som træbjælkelag. Her kan efterisolering af etageadskillelserne udføres ved indblæsning af isolering i hulrummet i etageadskillelsen.

Det er  også relevant når eksempelvis kælder eller loft er uopvarmede rum, og man ikke ønsker eller har plads til at isolere over eller under etageadskillelsen. Det kan være at kælderen eller loftet benyttes til andre formål, hvorfor man ikke vil minimere rumhøjden eller det kan være for at bibeholde den eksisterende gulvbelægning.

Det er muligt at inspicere hulrummet i etageadskillelsen eller under gulvet med et endoskopkamera. På den måde kan man få overblik over omfanget af opgaven og sikre at hulrummet fyldes helt op med papiruld.

Undersøger etageadskillelse med endoskop kamera

Vejledning og priser

Ejer du en ældre beboelsesejendom, er du andelshaver i en beboelsesforening eller på anden vis har ejerskab i energioptimering af en beboelsesejendom eller erhvervsejendom kan du kontakte os for vejledning i muligheder for isolering og anvendelse af miljøvenlige isoleringsmaterialer.

Vi har et netværk af professionelle og autoriserede isolatører, som meget gerne afgiver uforpligtende tilbud på konkrete opgaver.

  Relevant viden om isolering af gulv og etageadskillelse

  Yderligere information og viden om isolering af gulv og etageadskillelse kan læses via nedenstående links. Eller vi kan kontaktes på telefon eller mail.

  Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger har ligeledes en fyldig beskrivelse af gevinsterne ved isolering af etageadskillelser.

  Her nævnes i særdeleshed følgende fordele:

  • Mindre varmetab gennem etageadskillelsen
  • Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
  • Varmere overflader og mindre træk
  • Øget komfort og bedre indeklima
  • Lavere CO2-udledning
  • Værdiforøgelse af ejendommen

  Andelsportal.dk er en privatejet virksomhed som rådgiver andelsboligforeninger om blandt andet renovering og byggeri. De har en række anvisninger og anbefalinger, som er relevante for isolering af etageadskillelser. Her bliver nogen af fordelene ved at bruge papirisolering / papiruld anskueliggjort, og der bliver fremhævet en række relevante opmærksomhedspunkter, som kan kvalificere planerne om energioptimering af ejendommen.

  I den digitale Bygge og Anlægsavis fremhæves væsentlige oplysninger om brandsikring og lydisolering i forbindelse med renovering og isolering af etageadskillelser i ældre etageejendomme. Ændringer i konstruktioner som følge af energioptimering og isolering kræver opmærksomhed på brandtekniske forbehold. Papirisolering er tilsat brandhæmmer, og på vores datablad kan der læses nærmere herom.